WEBAPMACIBA.LV LAUJ NOKĀRTOT PĀRTIKAS HIGIĒNAS APMĀCĪBAS KURSUS

sanitārais minimumsPavāriem, pavāru palīgiem, trauku mazgātājiem, pārdevējiem, oficiantiem, apkalpotājiem un citiem pārtikas lauciņā strādājošajiem nepieciešama pārtikas higiēnas apmācības kursa apguve. Ērti, ātri un bez sarežģījumiem šo pakalpojumu sniedz Webapmaciba.lv!

Sanitārais minimums nepieciešams jebkuram pārtikas lauciņā strādājošajam

Sanitārais minimums apliecina, ka varat darboties tādos amatos kā pavārs, tā palīgs, pārdevējs kādā ar pārtiku saistītā veikalā, oficiants un citās ar šo nozari saistītās profesijās. Sanitārais minimums pieprasa arī attiecīgu apmācību kārtošanu, un parasti tas nozīmē papildus izdevumus un laiku. Lai ietaupītu naudu un laiku, vērts zināt — sanitārais minimums apgūstams arī tiešsaistē!

Strādājot jomā, saistītā ar pārtiku, jāzina higiēna un tās principi

Higiēna ne vien nodrošina mūsu veselību, bet arī rada cilvēka un uzņēmuma tēlu. Higiēna  iedalāma dažādos veidos: personālā; veselības; personīgā; pārtikas higiēna. Pārtikas higiēna noteikti jāievēro vietās, kas saistītas ar attiecīgo nozari.

Pārtikas nozarē — pārtikas higiēna

Pārtikas higiēna jāzina un jāievēro, it īpaši jau gadījumos, kad runa iet par darbību ar ēdienu saistītās nozarēs — ēdiena tirdzniecībā dažāda veida tirdzniecības iestādēs, kafejnīcās, restorānos, utt. Apmācībā apgūsiet teorētiskās zināšanas (produktu uzturēšana, pasniegšana, sanitārās vadlīnijas utt.), kā arī izpratīsiet, kādā veidā pārtikas higiēna izmantojama praktiski.

Minimālās higiēnas prasības rada zināšanas par normatīvajiem aktiem un higiēnas pasākumiem

Lai strādātu ar pārtikas nozari saistītā lauciņā, jāizprot minimālās higiēnas prasības . Izejot virtuālos kursus Webapmācībā, visi šie jautājumi un atbildes uz tiem jums kļūs skaidri. Minimālās higiēnas prasības turklāt atrunāts arī likuma pantos, tādēļ zināt par šīm prasībām ir ļoti svarīgi.

Jāzina arī, kas ir pārtikas uzraudzība

PVD pakļautībā strādā Pārtikas uzraudzības departaments, un tā kompetencē ir pārtikas uzraudzība. Tā kā pārtikas aprite ir sīki reglamentēta, jāapzinās, kā norisinās pārtikas uzraudzība. Ja vēlaties, lai pārtikas uzraudzība jūsu darbību negatīvi neietekmētu, ir nepieciešams apmeklēt Webapmācība piedāvāto apmācību.

Ja gribat iziet kursus, kuros ietilpst minimālās higiēnas prasības, dodieties uz mājaslapu Webapmaciba.lv — tādā veidā spēsiet ietaupīt ne tikai laiku, bet arī finansiālos līdzekļus!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *